Przetwórstwo Rybne “KRAK-MARFISH” 

Tradycje firmy w branży rybnej sięgają 1989 roku. Mając tak długoletnie doświadczenie oferujemy klientom produkty sprawdzone i przede wszystkim wysokiej jakości. Od 2004 roku firma mieści się w nowo wybudowanym zakładzie. Przedsiębiorstwo posiada wdrożony system HACCP, który obowiązuje w przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej. Zakład znajduje się pod ciągłym nadzorem weterynaryjnym oraz jest zatwierdzony do handlu na terenie całej UE zgodnie z Dyrektywą Rady 91/493/EWG. Zaopatrujemy się w podstawowy surowiec – śledź mrożony do produkcji w zakładach zakwalifikowanych do handlu.

Firma produkuje przetwory rybne: śledź solony, marynaty, sałatki śledziowe, wyroby garmażeryjne. Oprócz własnych wyrobów posiadamy w ciągłej sprzedaży duży wybór ryb mrożonych. Przedsiębiorstwo cały swój wysiłek poświęca na stałą poprawę swych produktów, za szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego, przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa.
Produkcję prowadzimy przestrzegając zasad dobrej praktyki produkcyjnej i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Pracownicy zatrudnieni u nas znają politykę jakości przedsiębiorstwa oraz są przez firmę szkoleni i instruowani w zakresie bezpieczeństwa żywności. Wszyscy jesteśmy zaangażowani w sprawę wytwarzania produktów zaspokajających potrzeby konsumentów, tak jak i w dalszy pomyślny rozwój współpracy z klientami i dostawcami. Dążymy do uzyskania coraz wyższej jakości swoich produktów ku zadowoleniu ich odbiorców i własnej satysfakcji. Naszym dążeniem jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań.